Chemstan

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

DARGOBĄDZ 66 A ZACHODNIOPOMORSKIE
72-510 WOLIN POLSKA

+48 91 326 02 88
chemstan@op.pl

HYDROIZOLACJA1. Zastosowanie i charakterystyka produktu

Jednoskładnikowa folia hydroizolacyjna uszczelniająca (płynna folia) EPU przeznaczona jest do po-wierzchniowego, powłokowego uszczelniania podłoży mineralnych pod materiały wykończeniowe, np. płytki ceramiczne ścienne i podłogowe osadzane na kleje dyspersyjne lub suche zaprawy klejowe w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności: łazienki, natryski, pralnie, kuchnie, myjnie itp. jako zabezpieczenie przed okresowym zawilgoceniem. Folię zaleca się stosować do wewnątrz obiektów. Na balkony i tarasy właściwszym produktem hydroizolacyjnym jest dwuskładnikowa kompozycja o nazwie handlowej MEMBRANA firmy CHEMSTAN. Folia EPU charakteryzuje się dużą odporno-ścią na wodę, doskonałą przyczepnością do wszelkich podłoży mineralnych, jest tiksotropowa, wyso-ko elastyczna i doskonale likwiduje wszelkie rysy i drobne pęknięcia. Nie może być stosowana jako hydroizolacja w stałych zbiornikach wody np. basenach i oczkach wodnych.

2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod folię EPU powinno być mocne, stabilne i wolne od brudu, kurzu, wykwitów solnych, pozostałości starych złuszczających się farb, olejów, wosku i tłuszczu. Istniejące w podłożu ubytki i duże pęknięcia poszerzyć mechanicznie i wypełnić zaprawa cementową (1:3). Powierzchnie szcze-gólnie chłonne wymagają wcześniejszego gruntowania preparatem CHEMGROUND, a bardzo gład-kie należy wcześniej zszorstkowić i zagruntować. Podłoże musi być całkowicie suche, potwierdzone testem folii: - Na podłożu ułożyć kawałek folii polietylenowej, przycisnąć ją i po kilku minutach oce-nić wzrokowo jej powierzchnię. Jeśli na folii pojawi się skroplona para wodna, to podłoże nie nadaje się do impregnacji EPW. W celu zapewnienia skuteczności hydroizolacji, w pomieszczeniach mo-krych wymagane jest szczególnie dokładne uszczelnienie słabych punktów, m.in. przejść instalacyj-nych. W tym celu wtapia się specjalne taśmy i wkładki pomiędzy dwie warstwy płynnej folii.

3. Sposób użycia

Na wcześniej przygotowane podłoże, nakładać folię EPU w dwóch warstwach: pierwszą pędzlem lub wałkiem, a po całkowitym wyschnięciu (po ok. 3 godzinach w temperaturze powierzchni + 20°C) drugą pędzlem, wałkiem lub pacą ze stali nierdzewnej. Minimalna grubość nałożonych warstw folii EPU powinna wynosić powyżej 1 mm. Maksymalna (kilka warstw) do 3 mm. Prace wykonywać przy temperaturze podłoża od + 5 do + 25°C. Folia EPU może być nakładana na podłoża dojrzałe tzn. nie wcześniej niż po upływie 4 dni od dnia ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione folią EPU należy chronić przez okres 3 dni przed działaniem wody pod ciśnieniem.

4.Dane Techniczne