Chemstan

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

DARGOBĄDZ 66 A ZACHODNIOPOMORSKIE
72-510 WOLIN POLSKA

+48 91 326 02 88
chemstan@op.pl

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH GOLIAT1. Zastosowanie

Przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych na wszelkich mineralnych podłożach do wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Może być stosowany na podłożach o zwiększonym obciążeniu oraz tarasach, balkonach i naogwanie podłogowe. Może być również stosowany na powierzchniach malowanych oraz istniejących okładzinach ceramicznych (z wyjątkiem balkonów i tarasów). Nadaje się również do wyrównywania powierzchni i szpa- chlowania do grubości 15 mm. Goliat jest klejem wysoko - elastycznym polecanym na balkony i tarasy.

2. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Istniejące powło- ki malarskie dobrze związane z podłożem zszorstkowić papierem ściernym i zagruntować, farby złuszczające się lub wapienne bezwzględnie usunąć. Duże ubytki powyżej 15 mm głębokości należy wypełnić zaprawą cementową 1:3. Po wyschnięciu zaprawy na minimum 12 godzin przed układaniem płytek podłoże zagruntować preparatem LAKBET. W przypadku stosowania kleju do przyklejania płytek na istniejących okładzinach ceramicznych, powierzchnię tych okładzin dokładnie oczyścić i przemyć wodą z dodatkiem amoniaku i wysuszyć. Przed przystąpie- niem do klejenia płytek ceramicznych na już istniejące stare płytki należy upewnić się, czy są one trwale związane z podłożem. W razie wątpliwości płytki usunąć.

3. Wykonanie

Do odmierzonej ilości wody pitnej stopniowo wsypywać suchą zaprawę i mieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania gęstej, plastycznej konsystencji. Po upływie ok. 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Na przygotowane izagruntowane podłoże nanosić cienką warstwę zaprawy przy pomocy pacy zębatej, a następnie przyłożyć płytkę i docisnąć ją do podłoża. Płytek nie należy moczyć przed klejeniem. Stosowanie na zewnątrz wymaga tzw. techniki dwustronnego klejenia - klej nakładać na płytkę i podłoże. Układając płytki na tarasach należy pamiętać o konieczności nadania powierzchni tarasu 1% - 2% spadku i szerszej szczeliny kompensacyjnej.

4.Dane Techniczne


5. Bhp

Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu pracy umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów bu- dowlanych oczyścić natychmiast używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę. W razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.