Chemstan

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

DARGOBĄDZ 66 A ZACHODNIOPOMORSKIE
72-510 WOLIN POLSKA

+48 91 326 02 88
chemstan@op.pl

TYNK AKRYLOWY1. Identyfikacja produktu

Tynk akrylowy jest syntetyczną wyprawą dekoracyjną w postaci gotowej pasty do nakładania w dwóch rodzajach struktury: "baranka" i "kornika" o dużej odporności na uderzenia, zginanie i doskonałych właściwościach reologicznych.

2. Przygotowanie podłoża

Podłoże winno być dojrzałe (tradycyjne tynki mineralne sezonowane min. 28 dni), równe, mocne i suche. Wolne od kurzu, brudu, wapna, oleju, tłuszczu, wosku, resztek farby klejowej i olejnej. Luźne fragmenty tynku należy usunąć, a miejsca te zaszpachlować. Podłoże wykonane z cienkowarstwowej mineralnej zaprawy klejowej może być pokrywane gruntem koloryzującym lub białym CHEMGROUND CHEMSTAN, nie wcześniej niż po upływie minimum 48 0 godzin od momentu nałożenia kleju mineralnego, w zakresie temperatur: od +5 do + 25 C i wilgotności względnej powietrza ca 70 %.

3. Wykonanie

Przed nałożeniem tynk dokładnie wymieszać. Na wcześniej, odpowiednio przygotowane i suche podłoże, po upływie min. 24 godzin od zakończenia gruntowania, przy odpowiedniej temperaturze otoczenia - nakładać pacą stalową warstwę tynku grubości ziarna rysującego. Strukturę „baranek” modeluje się pacą plastikową (natychmiast po nałożeniu) poprzez wykonywanie delikatnych ruchów okrężnych, natomiast "kornik", po upływie od kilku do kilkunastu minut w zależności od temperatury otoczenia. Należy uważać, by packa, którą modelujemy była zawsze czysta, wolna od resztek zacieranego tynku. Świeżo wykonaną fakturę, należy chronić przed działaniem deszczu, silnego wiatru i bezpośrednim działaniem słońca. Szczególnie zaś w okresie wiosennym i jesiennym, gdy wilgotność powietrza jest wysoka oraz występują silne mgły, nałożony świeży tynk nie wysycha dostatecznie szybko, dlatego należy zabezpieczyć go przed ewentualnym działaniem deszczu lub mgły, która może spowodować wypłukanie pigmentu oraz czynnika chemicznego ze świeżej zaprawy, który powłokowo zabezpiecza tynk przed korozją biologiczną. Nakładaną pastę łączyć „mokre z mokrym” nie dopuszczając do nadmiernego przesychania wcześniej nałożonej partii, a zwłaszcza jej brzegów. Przerwy technologiczne zaplanować tak, by wypadały w miejscach architektonicznie uzasadnionych np. w narożnikach budynków, pod rurami spustowymi, na stykach kolorów. W razie konieczności można dodatkowo zamówić dany kolor tynku. Należy jednak pamiętać, iż producent gwarantuje powtarzalność koloru wyłącznie w danej partii. Dorabiany tynk najlepiej wymieszać z pozostałym z poprzedniej partii. Jest to warunek 0 bezwzględny. Prace należy wykonać przy temperaturze roboczej i temperaturze podłoża od +5 do 25 C.

4.Właściwości produktu

- Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne (po wyschnięciu), a zwłaszcza zacinający deszcz i grad
- Dobra przepuszczalność pary wodnej
- Wykonany jest przede wszystkim z surowców mineralnych
- Ze względu na doskonałe właściwości fizykochemiczne nadaje się do stosowania na wymagających podłożach. Jest odporny na skurcze i zmianę temperatury, wykazuje wysoką adhezję (przyczepność) do podłoży mineralnych i akrylowych.
- Odporny na promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia atmosferyczne oraz mikroorganizmy (grzyby, algi - nie zielenieje)
- Łatwy do mycia wodą , nawet pod ciśnieniem do 100 barów przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności
- Nadaje się do nanoszenia na wszystkie odpowiednio nośne podłoża mineralne i organiczne pokryte preparatem CHEMGROUND - CHEMSTAN
- Wodorozcieńczalny, fizjologicznie bez zastrzeżeń
- Uniwersalne możliwości barwienia. Daje bardzo duży wybór kolorów, przy najwyższej trwałości barw zwłaszcza przy pigmentach nieorganicznych
- Nie pali się i nie podtrzymuje palenia.
- Odporny na zasady
- Ekonomiczny - bardzo duża wydajność
- Powtarzalność koloru dotyczy wyłącznie danej partii tynku

5.Składowanie

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze nie niższej niż +5˚C i nie wyższej niż +25 C do 12 miesięcy od daty produkcji.

6.BHP

Narzędzia umyć wodą natychmiast po użyciu. Materiał związany lub suchy można usuwać wraz z normalnymi odpadami domowymi. Materiał stary nie związany zmieszać z cementem, odczekać do stwardnienia i usunąć. W razie wypadku materiał zebrać za pomocą płynnych środków wiążących i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami władz lokalnych. Szczególne środki ochronne nie są wymagane. Chronić skórę i oczy przed bezpośrednim działaniem produktu. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

7.Dane techniczne

Tynk akrylowy jest zgodny z normą PN-91/B-10106:1997 i posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

Tynk wysycha fizycznie przez odparowanie wody. Przy temperaturze powietrza + 20 C oraz wilgotności względnej powietrza 65% zachodzi, co następuje: - dotykowo schnie ok. 6 godzin - nadaje się do malowania po ok. 14 dniach - pełne związanie po ok. 28 dniach. Przy relatywnie wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia odpowiednio się wydłuża. Tynk można pokrywać wszystkimi farbami dyspersyjnymi oraz silikonowymi „SILCOAT” firmy CHEMSTAN.