Chemstan

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

DARGOBĄDZ 66 A ZACHODNIOPOMORSKIE
72-510 WOLIN POLSKA

+48 91 326 02 88
chemstan@op.pl

TYNK MOZAIKOWY1. Zastosowanie

Przeznaczony jest do ręcznego nakładania dekoracyjnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i do wewnątrz budynków.

2. Przygotowanie podłoża

Tynk TM można nakładać na dojrzałe podłoża cementowo wapienne, betonowe oraz z płyt kartonowo gipsowych po uprzednim zagruntowaniu specjalnym preparatem gruntującym firmy Chemstan. Upewnić się, czy podłoże nie ma właściwości kapilarnego podciągania wody w szczególności cokoły ogrodzeń i fundamenty starych budynków. Na podłoża wilgotne tynku TM nakładać nie wolno. Suche, równe i stabilne podłoże zagruntować preparatem gruntującym firmy Chemstan i pozostawić do wyschnięcia na ok. 24 godziny lub dłużej, w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura opóźniają wysychanie preparatu gruntującego oraz TM.

3. Nakładanie tynku TM:

Tynk dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym (bez dodawania wody), nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość kamyków. Wyrównywać nałożoną warstwę (tą samą pacą) aż do uzyskania jednolitej, równej płaszczyzny bez ubytków. Zbyt grubo nałożona warstwa tynku wpływa na zwiększenie zużycia i wydłuża czas wysychania. Natomiast nadmierne rozciąganie nakładanej warstwy tynku może spowodować prześwity podłoża. Najlepiej nakładać tynk pacą w jednym kierunku szczególnie, gdy nadajemy powierzchni ostateczne wykończenie pamiętając, że wszelkie przerwy technologiczne na danej ścianie mogą być widoczne. Paca stalowa musi być czysta, wolna od resztek zaschniętego tynku i żywicy, w przeciwnym razie, podczas wygładzania powierzchni - utrudniać będzie jej wygładzenie. Nałożony tynk TM wysycha w ciągu 4 do 10 dni, w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Świeży (mokry) tynk charakteryzuje się mleczno fioletowym wybarwieniem, które, w miarę wysychania - zanika. Bezpośrednio po nałożeniu tynk chronić przed opadami deszczu i nadmiernym nasłonecznieniem. Prace wykonywać w temperaturze otocznia nie niższej niż +10 ‘C i nie wyższej niż +25 ‘C w suche dni w okresie pomiędzy 15 maja a 30 września.

4. Składowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze nie niżej niż +5 ‘C i nie wyższej niż +25 ‘C.

5. Wskazówki bezpieczeństwa:

Tynk TM przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W razie zanieczyszczenia oczy dokładnie przemyć dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską.

6. Zużycie:

od 3,00 do 6,00 kg/m2 w zależności od grubości kruszywa.