Chemstan

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

DARGOBĄDZ 66 A ZACHODNIOPOMORSKIE
72-510 WOLIN POLSKA

+48 91 326 02 88
chemstan@op.pl

TYNK SILIKONOWY1. Charakterystyka produktu

Tynk silikonowy (nanotynk) jest mieszaniną żywic silikonowych, środków hydrofobowych, plastyfikatorów oraz najwyższej jakości wypełniaczy mineralnych z udziałem nanokompo-zytu.

2. Przeznaczenie produktu

Tynk silikonowy (nanotynk) jest przeznaczony do ręcznego wykonywania warstwy dekora-cyjno-ochronnej (zewnętrznej i wewnętrznej) na starych i nowych uprzednio odpowiednio przygotowanych podłożach betonowych, cementowo-wapiennych i gipsowych.

3. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, mocne oczyszczone z kurzu, wapna, tłuszczów, brudu, olejów, wosków, resztek farby kredowej i olejnej, złuszczającej się farby emulsyjnej. Stare powłoki malarskie najlepiej zdjąć, a podłoże zagruntować gruntownikiem CHEMGROUND w kolo-rze tynku.


4. Przygotowanie zaprawy

Tynk silikonowy (nanotynk) dostarczany jest w gotowej do użycia postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć go z innymi, zagęszczać czy rozcieńczać. Najlepiej przełożyć zawartość kilku wiaderek tynku do większego pojemnika i wymieszać go przed nałożeniem, a następ-nie – w miarę potrzeb – sukcesywnie uzupełniać ilość tynku w pojemniku. Dotyczy to w szczególności tynku kolorowego. Czas otwarty produktu, czyli fizykochemiczna zdolność zaprawy do nakładania i zacierania, uzależniona jest od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Chronić przygotowaną do tynkowania powierzchnie i świeżo nałożony tynk przed intensywnym działaniem słońca, wiatru lub opadami atmosferycznymi. Szacunkowo określić maksymalną, możliwą do nałożenia i zatarcia powierzchnię tynku w jednym cyklu technologicznym (bez przerw), łącząc nakładane warstwy według zasady: "mokre z mo-krym".

UWAGA: w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach koloru tynku, na jedna ścianę nakładać tynk z tej samej partii i dacie produkcji. Tynk – po wyschnięciu – jest trud-ny do usunięcia, dlatego wskazane jest zachowanie dużej ostrożności, by podczas wykony-wania prac tynkarskich nie dochodziło do zabrudzenia tynkiem okien, drzwi, parapetów, po-sadzek i innych elementów budynku. Należy chronić oczy i skórę rąk zakładając okulary i rękawice ochronne. W przypadku zaprószenia oczu tynkiem natychmiast przemyć je czysta woda i udać się do lekarza.

5. Właściwości

- współczynnik przenikania pary wodnej (PN-EN ISO 7783-2-2001) 112 g/(m² x 24 h)
- przepuszczalność wody (PN-EN1062-3:2000) 0,01 kg/m²x hº5)
- gęstość - 1,8 g/cm³
- odporność użytkowa na temperatury w zakresie – 20ºC do + 60ºC
- przepuszczalność dwutlenku węgla - 21(g/m².d)
- nienasiąkliwy
- hydrofobowy (odpycha cząsteczki wody)
- samooczyszczający
- odporny (po wyschnięciu) na zmienne warunki atmosferyczne
- odporny na grzyby i algi (nie zielenieje)
- elastyczny
- opakowanie jednostkowe - 18 kg
- zużycie (przeciętnie) od 2,7 do 3,0 kg/m²

6. Przechowywanie i transport:

Tynk transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturach dodatnich (od 5 do +25ºC. Okres przydatności tynku do stosowania – do 12 miesięcy od daty produkcji.